Gsm. 0471/33.60.96 | Mail. info@breugelmanshvac.be

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Bij vertraging van meer dan 30 dagen in de betaling van een factuur, dit met volle recht omdat de enige vervaldag geldt als wettelijke ingebrekestelling, zal onze schuldvordering ten titel van forfaitaire boete van 15%, met een minimum van 25 euro, vermeerderd worden. Bovendien zal een interest van 15% per jaar op het bedrag van de beschuldigde factuur berekend worden van hun vervaldag af, dit onverminderd de toepassing van art. 1244 van het burgerlijk wetboek. Alleen de rechtbank van Turnhout is bevoegd. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven deze eigendom van Breugelmans HVAC.


Breugelmans HVAC


Airco, warmtepompen, zonnepanelen, ventilatie

CONTACT


Breugelmans Jonas

Valvekenstraat 108

2275 Lille

Gsm. 0471/33.60.96

Mail. info@breugelmanshvac.be